go up

Prøve en av våre aktiviteter?

Alle kan bevege seg i vann og føle mestring i vann. Derfor er svømmeaktiviteter i vann noe alle kan drive med, uavhengig av funksjonsnivå. Målet kan være å bli best i verden eller det kan være gleden ved å være i vann, enten det er lek, trening eller konkurranser.

Det er mulighetene og hva en kan få som betyr noe – og det er dette vi skal ha fokus på!

PARAIDRETT er betegnelse på all idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser.
I Norges Svømmeforbund bruker vi PARA SVØMMING / PARA SVØMMEIDRETT som betegnelse på all vår aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser – alt fra opplæring til mosjon, trening og konkurranser.
Norges Svømmeforbund er særforbund for idrettene svømming, synkron, stup, open water og vannpolo.

 

Vil du ha mer informasjon?

Ønsker du – eller kjenner du noen som ønsker mer informasjon om de ulike svømmeidrettene?
Fyll ut Kontaktskjema para svømmeidrett – så tar vi kontakt – eller ta direkte kontakt med Kristin Homb, kristin@svomming.no 

I

Les mer om Para svømmeidrett i vår brosjyre

PARASVØMMING – frihet i vann for alle.

Mer om vår aktivitet

Alle bør få muligheten til å bli trygge i vann og lære å svømme. Noen klubber har egne kurs for de som trenger litt ekstra tilrettelegging, mens andre klubber tilrettelegger i eksisterende kurs.

  • Trygg i vann er Norges Svømmeforbund sin kursportal, der svømmeklubbene legger ut sine kurs. Her kan du søke etter kurs i den enkelte klubb – eller du kan ta kontakt med klubben for mer informasjon.
  • Ferdighetsmerker i svømming. Til de ulike kursene er det egne ferdighetsmerker. På alle kurs på begynnernivå er det egne krav tilpasset de som har en funksjonsnedsettelse.

Svømmetrening og konkurranser for parautøvere (utøvere med en funksjonsnedsettelse) har lange og gode tradisjoner i norsk svømming. Helt fra det ble startet opp med konkurranse svømming internasjonalt, har norske svømmere tatt medaljer i internasjonale mesterskap.

  • Uavhengig av ferdigheter og ambisjoner, vil vi alle som ønsker å drive med svømming, skal få mulighet til den i den lokale svømmeklubben.
  • Alle utøvere som er godt i gang med trening, har vært med på rekruttstevne og vil prøve seg i et approbert stevne, må klassifiseres.
  • Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med en funksjonsnedsettelse rettferdig.

Norges Svømmeforbund har ansvar for grenene stup, synkron, open water og vannpolo. Det er ikke noe egen para-konkurransetilbud i disse grenene, slik det er i svømming, men for mange er dette likevel fine aktiviteter til opplæring og trening.

X