go up

 

Norges Idrettsforbund (NIF)

NIFs seksjon for paraidrett

Kontakter

Paraidrettsforbund i de nordiske landene

 

Internasjonale organisasjoner 

 

 

Kompetansesenter / Institusjoner

 

  • Statped – er et spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner: Følgende er beskrevet på hjemesiden: “Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv”

 

Noen aktuelle organisasjoner

 

 

X