go up

 LANDSSTEVNET I SVØMMING FOR UTVIKLINGSHEMMEDE  

Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede er et årlig stevne for utviklingshemmede svømmere fra hele landet. Her er det ekte idrettsglede, flotte prestasjoner og mye moro! Det konkurreres i klasse S14, i en approbert klasse og en rekruttklasse. I den approberte klassen er det NSFs gjeldene svømmeregler som gjelder, det er kvalifiseringskrav for å være med – og passer best for utøvere som trener fast i klubb og har vært med på stevner før. Utøvere som ikke trener fast eller de er med på sitt første stevne, konkurrere i Rekruttklassen. Her vil det være dommere til stede, men kun for å rettlede svømmere.

 

Mer enn et svømmestevne

Kvalitetsmessig skal Landsstevnet være på nivå med et NM – det er høytidelig åpning med taler og nasjonalsang, det er innmarsjer, mange jevne dueller og flott prestasjoner og det er premieseremonier. Mange trener til og har Landsstevnet som årets store mål. Her skal de delta for første gang eller de skal prestere og vise fram hva de har trent for de siste uker eller måneder. Men – Landsstevnehelga er mer enn et svømmestevne. Dette er en helg som også skal bidra til utvikling og læring – og et sosialt fellesskap.

 

Lørdag formiddag arrangeres et miniseminar. Her er det Svømmeforbundet som har det faglige ansvaret, med arrangøren som en praktisk tilrettelegger. Lørdag kveld er det bankett, noe som for mange er helgas høydepunkt. Her serveres god mat, med dans og stollek som obligatoriske aktiviteter. Det kan også være underholdning.

 

Anlegg og lokaler

For å arrangere Landsstevnet må en ha basseng med fortrinnsvis 6 baner (eller mer), plass til sekretariat, speaker og tidtakerutstyr. Det må være plass på kanten til utøvere, trenere, ledere og publikum. Kafé skal være lett tilgjengelig fra svømmehallen.

 

Overnatting og mat

Arrangøren reserverer tilstrekkelig antall rom på nærliggende hotell/overnattingssted. Der det er Thon hotell i nærheten, skal dette benyttes, da Thon er vår avtalepartner med Svømmeforbundet. Om ikke dette ligger i gangavstand fra svømmehallen, må arrangøren sørge for transport til/fra svømmehallen. Lørdag kveld er det, som nevnt, bankett med god middag. Det legges til rette for lunsj i svømmehallen, om dette er mest praktisk.

 

Økonomi

Arrangøren av Landsstevnet har de siste årene fått et tilskudd på kr 70 000. Dette søker vi å opprettholde. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis, etter innsendt rapport og regnskap.

Arrangøren oppfordres til å få med lokale sponsorer og samarbeidspartnere. Disse må godkjennes av NSF.

Det oppfordres også til å søke om tilskudd fra andre instanser, blant annet er det mange kommuner og fylkeskommune som disponerer har midler til aktiviteter og tiltak for utviklingshemmede. Svømmeforbundet kan være behjelpelig med søknader.

 

Er dette noe for din klubb?

Send en søknad til Norges Svømmeforbund. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av hvorfor klubben ønsker å arrangere Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede, samt en kortfattet beskrivelse og svar på punktene under:

 

Innhold i søknaden

I søknaden skal det være en kort beskrivelse av hvorfor klubben ønsker å arrangere Landsstevnet for utviklingshemmede, samt en kortfattet beskrivelse og svar på punktene under:

 • Klubbens erfaring med approberte stevner og med andre typer stevner og arrangement
 • Om svømmehallen
  – antall baner
  – tribunekapasitet
  – plass rundt selve bassenget ( bl.a. til tidtaker, speaker, premiepall, dommere)
 • Antall utdannede dommere i klubben
 • Om klubben har egne aktuelle utøvere
 • Overnattingskapasitet og bespisning

 

Omfang

De siste årene har det vært mellom 60 og 70 deltakere fra opp mot 20 klubber.  Erfaringsmessig har det vært få eksterne publikummere, men det er mange som har med familie og venner.

NSF er ellers behjelpelig med ulike maler som brukes til planlegging og gjennomføring av stevnet.

 

Er dette et stevne for din svømmeklubb? Har du noen spørsmål?

-> Ta kontakt med Kristin Homb i Svømmeforbundet, kristin@svomming.no

 

Erfaringer fra tidligere arrangører:

«Alle funksjonærer rapporterte tilbake herlige/fornøyelige øyeblikk med hensyn på gjennomføringen av stevnet. Og vi vil oppfordre og anbefale andre klubber til å påta seg et slikt stevne! Det er på mange måter ett «stort» stevne med få deltakere. Den gleden og entusiasme som vises er verdt all jobben som ligger bak. Vi føler at dette ble en braksuksess» – fra Skjetten Svømming, arrangør i 2012.

«Klubben hadde ingen erfaring med denne typen arrangement og var noe usikre på hva vi gikk til. Men nå i etterkant sitter vi igjen med svært mange gode minner og opplevelser. Og når vi ser hvor mye dette betyr for  deltakerne er takknemlige for at vi fikk være med på oppleve dette.» Tønsberg Svømmeklubb, arrangør i 2014. 

 

LANDSSTEVNET I SVØMMING ER EKTE IDRETTSGLEDE:O)

X