go up

Et sentralt Landsstevne ble dessverre ikke mulig i 2020, men vi vil ha aktivitet  og lanserer derfor

LANDSSTEVNET 2020 LOKALT!

 

Hva er Landsstevnet lokalt?

Når en ikke kan samles sentralt, må en ta tak i de muligheter som er lokalt. Svømmeforbundet oppfordrer dette klubbene til å legge til rette for at lokale “Landsstevneaktiviteter” for sine svømmere – og gjerne invitere svømmere fra naboklubber. Her kan det være felles treninger, det kan være et eget mer uformelt stevne (rekruttstevne) eller konkurranser eller en kan koble seg på et eksiterende stevne.

 • Aktiviteten bør foregå i perioden 15. oktober til 15. desember
 • Eksempler på aktiviteter:
  –  Samling over en eller flere dager med trening og konkurranser. Alternative konkurranser til svømming kan gjerne være en av aktiviteten. 
  –  Arrangere eget stevne
  –  Bruke eventuelt eksisterende stevne, men da legge til rette for at “Landsstevne-deltakerne” får ekstra oppmerksomhet og blir en sentral del av stevnet.
 • “Krav” for å være med – og premier
  – Alle svømmere med utviklingshemming kan være med. 

  Det må svømmes minst 2 øvelser, minimum pr øvelse er 25 m 
  – Stafett kan gjerne være en av øvelsene
  – Det er ingen krav om noen tid eller at det skal være dømming.

  – Trener tar tiden og sender inn samlet oversikt til Norges Svømmeforbund

 • Det er deltakermedalje til alle som har svømt minst 2 øvelser. 
 • Er det kun en utøver i klubben – lag til en ekstra tilstelling i forbindelse med stevne eller annen aktivitet dere har.
 • Gå sammen med andre?
  – Er det flere klubber i samme område, oppfordrer vi til samarbeid, så sant det lar seg gjøre ut fra Smittevernregler og logistikk ellers.
  – Klubber som skal ha et eget arrangement, oppfordres til å invitere utøvere som er alene i klubb, så sant det lar seg gjøre. ta kontakt med NSF om dere trenger kontaktinformasjon til klubber. 
 • Kostnader 
  Det skal være gratis for deltakerne å være med på selv arrangementet ( de som evt har behov for reise og opphold, søker om tilskudd for å få dekket noen av kostnadene).
  NSF fikk tildelt midler av Kulturdepartementet for å redusere kostnader for deltakere på Landsstevnet og har nå fått innvilget at midlene kan omdisponeres til å bruke på lokale arrangement. Dvs at dere som klubber kan søke om og få dekke minst 50% av faktiske kostnader dere har til deres lokale arrangement. Eksempler på kostnader som kan få tilskudd:

  –  Leie av basseng og lokaler til trening
  –  Leie av lokaler til f.eks felles møte/foredrag/kurs, inkl kostander til foredragsholder
  –  Kostnader til reise og opphold for de som skal delta på arrangement hos annen klubb (for utøver, ledsager, trener)
  –  Utgifter til ledsagere til utøvere som er avhengig av dette.
  – Kostnader til bankett/sosialt/felles premieutdeling som er i direkte tilknytning til arrangementet. 
 • Synlighet 
  – Alle klubber oppfordres til å legge ut informasjon med klubbens Facebook, Instagram og hjemmeside. Bruk #Landsstevnet2020 i sosiale medier.
  – Klubben lager en kort video med f.eks. “Vi i ……. klubb er på Landsstevnet 2020 i navn på svømmehall”  Video legges ut på klubbens Facebook og send lenke til denne til kristin@svomming.no
  – Klubben oppfordres til å ta bilder og video fra sitt arrangement – og at dette er noe som kan deles med bruk av #Landsstevnet2020
  —>  NB! Husk å får godkjennelse til å bruke bilder. 

Landsstevnet 2020 lokalt – dette skal klubben følge opp:

Skjema fylles inn elektronisk og returneres til kristin@svomming.no innen 30. oktober.

X