go up

AVLYST

Med bakgrunn i at kommuneoverlege i Tønsberg kommune har frarådet arrangøren Tønsberg svømmeklubb å arrangere Landsstevnet i svømming 7.-8. november, er dessverre et felles Landsstevne i 2020 avlyst. 

Tønsberg Svømmeklubb og Norges Svømmeforbund har hatt som ønske og mål å kunne gjennomføre Landsstevnet i november. Med bakgrunn i at det har vært gjennomført flere stevner, men da med flere restriksjoner, ville en begrenset Landsstevne vært mulig å gjennomføre. Men, så lenge kommunens helsemyndigheter fraråder et arrangement, må vi forholde oss til det. 

Vi vet at Landsstevnet er et høydepunkt for mange. For at det likevel skal bli noe aktivitet, vil vi nå oppforede klubbene til å legge opp til “Landsstevnet lokalt”

 

Merk: Vi anbefaler å bestille flybilletter som gir fleksibilitet med tanke på avbestilling og/eller endring. Et godt alternativ her er er SAS/Sportspris. Disse billettene kan avbestilles inntil 2 dager før reisedato. Les mer på vår hjemmeside. 

Årets beste stevne – årets høydepunkt – årets hovedmål
Det er i alle fall sikkert at Landsstevnet i svømming er noe som er verdt å få med seg – enten en er fersk i svømming eller mer rutinert. Alle som kan svømme minst 25 meter kan være med – og det er delt inn i klasser ut fra nivå, slik at konkurransen skal bli mest mulig rettferdig.Og – det er selvfølgelig deltakerpremier til alle!

 

Tilskuddsordning for å redusere kostnader for deltakelse på Landsstevnet i svømming i Tønsberg, 7.-8. november 2020

NSF er opptatt av at økonomi i minst mulig grad skal være begrensende faktor for deltakelse i våre aktiviteter.  Høsten 2019 søkte vi derfor om tilskudd fra Kulturdepartementet, for med dette å kunne redusere kostnader for å delta på Landsstevnet. Søknaden ble innvilget – og klubber tilknyttet Norges Svømmeforbund kan nå søke om tilskudd ut i fra gitte retningslinjer. Eget søknadsskjema må benyttes. Frist for å søke er 22. oktober.

NB! Oppdaterte retningslinjer og skjema for søknad.

 

Jubileum

I 2020 er det 30-års -jubileum for Landsstevnet, i regi av Norges Svømmeforbund. Dette vil bli markert i løpet av stevnet – det er bare å glede seg!

 

Foredrag lørdag 7. november 

Vi har vært så heldige å få med oss trener Katelyn Garbin. Hun er trener for de norske utøverne i Rytmisk Gymnastikk som var på på Special Olympics i Dubai i 2019. Katelyn har selv konkurrert på høyt nivå og har en rekke medaljer fra internasjonale mesterskap, inkludert Special Olympics. Katelyn kommer sammen med sin mor Brenda – og de skal blant annet snakke om trenerrollen.

Bankett lørdag 7. november 
Tradisjonen tro blir det bankett lørdag kveld, en bankett som må tilpasses gjeldende smittevernregler. del av banketten vil være markering av 30 års-jubileum. Vi venter på bekreftelse fra Bora Brasil.

Invitasjon

I invitasjonen er det nærmere informasjon om påmelding og overnatting. Vi oppfordrer til å være ute i god tid med å bestille overnatting  – samt melde på utøvere så snart som mulig!

Aktuelle dokumenter

 

Her er nærmere informasjon om Landsstevnet.

 

Kontaktinformasjon i Norges Svømmeforbund: Kristin Homb, kristin@svomming.no

 

Landsstevnet 2020 har har en egen side på Facebook. Her vil vi legge ut oppdateringer og aktuelle nyheter.

Landsstevnet generelt og svømming for utviklingshemmede har også en egen gruppe på Facebook  

X