go up

Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede 

Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede er et årlig nasjonalt stevne for svømmere fra hele landet. Her er det plass til utøvere på alle nivåer, enten en er med på sitt første stevne eller har vært med flere ganger tidligere. Eneste krav er at en må klare å svømme minst 25 m.

Som et nasjonalt stevne, skal Landsstevnet arrangeres etter samme mal som våre øvrige nasjonale mesterskap. Det er høytidelig åpning med taler og nasjonalsang, det er innmarsjer, mange flotte prestasjoner, premieseremonier – og ikke minst er det mye EKTE IDRETTSGLEDE.

Mer enn svømming
Mange trener til og har Landsstevnet som årets store mål. Men – Landsstevnehelga er mer enn et svømmestevne. Dette er en helg som også skal bidra til utvikling og læring og det skal være et sosialt fellesskap.

Bankett
En viktig del av av stevnet og den sosiale delen av det, er banketten. Denne arrangeres lørdag kveld. Her samles vi til god mat, dans og ikke minst stolleken – som har blitt en fast tradisjon og sikker vinner!

Deltakelse på Landsstevnet

På Landsstevnet konkurreres det i klasse S 14 (klasse for utviklingshemmede). For å gjøre det mer rettferdig, deles denne klassen i fire underklasser, ut fra hvor fort en har svømt tidligere. Hvordan dette fungerer og hvordan en melder på, er nærmere beskrevet i invitasjonen, samt se menyen Om deltakelse på Landsstevnet i svømming.

Foredrag lørdag formiddag
Lørdag formiddag, før stevnestart, er legges det opp til foredrag eller en aktivitet – som er for alle. Tema og innhold varier fra år til år – og det er lov å komme med ønsker om tema.

Innbydelse til Landsstevnet
Denne publiseres i løpet av desember. Den blir da lagt ut på Medley, på Facebook, samt distribuert med Nyhetsbrev og e-post.

Facebook
Vi har opprettet en egen gruppe på Facebook – Landsstevnet i svømming. Dette er en gruppe for å spre informasjon og nyheter om svømming for utviklingshemmede.

Ønsker din klubb å arrangere Landsstevnet?

Så flott – ta kontakt med Svømmeforbundet for nærmere informasjon!

Spørsmål?

Ta kontakt med Kristin Homb i Norges Svømmeforbund.

kristin@svomming.no / 907 48 548

 

X