go up
NSF trener med gruppe

Trenings- og læringsmiljø

Hvordan tilrettelegger vi treningsmiljøet for å sikre at barn og ungdom utvikler seg? For å kunne svare på dette, må man selv svare på hva det er som påvirker meg som trener. Hvorfor gjør jeg som jeg gjør?

Vi har alle med oss en rekke erfaringer når vi begynner som trenere; tidligere utøver i en eller flere idretter, trenere som har påvirket oss, trenerutdanning, verdier osv.

Alt dette, og mer til, preger hvordan vi arbeider som trenere. Det er derfor viktig at vi er bevisste på hvordan dette preger oss i vår hverdag som trenere.

En av de viktigste oppgavene for barne- og ungdomstreneren er å skape et godt trenings- og læringsmiljø, hvor utøverne opplever mestring, glede og har venner.

Forskning viser at det å legge vekt på innsats, øving, læring og samarbeid, fører til at flest mulig lærer mest og best mulig. Dette er et mestringsorientert læringsmiljø, hvor barn og ungdom har mulighet for innflytelse og medbestemmelse (Barneidrettstreneren, 2012)

Hvordan skaper vi et slikt læringsmiljø?

Fokuser på mestring!

 • Gi alle anerkjennelse og oppmerksomhet – og da mener vi alle.
 • Unngå rene ferdighetsgrupper – ta også hensyn til andre ting som f.eks vennegrupper.
 • Aksepter feil – la det bli en del av læringen.
 • Vurder barna på innsats, framgang og engasjement.
 • La barna få nok tid i læringsprosessen – det er lett for at man hopper videre for tidlig.
 • Sørg for mangfold i læringsaktiviteten – å utvikle ferdigheter forutsetter mange innganger til samme ferdighet.
 • Unngå systematisk sosial sammenlikning – lett for å gi de ”beste” mest oppmerksomhet.

Skap et autonomistøttende og involverende klima!

 • Legg til rette for og støtt initiativ fra barnas side – ”Er det noen som har en god tøyningsøvelse?”
 • Legg til rette for medinnflytelse – ha f.eks stasjoner hvor utøverne selv kan velge hvor de vil være
 • Gi rom for valg fra barnas side – kan du presentere oppgaver der utøverne selv velger løsning?
 • Ta barnas perspektiv med ved problemløsning og vær lydhøre for deres følelser – la utøverne tenke over hva de gjør, og hvorfor. Dette gjør at de finner flere muligheter.
 • Opptre som rådgiver ved behov
 • Vær generelt støttende, oppfølgende og engasjert i barna

Hvis du klarer å etablere et slikt trenings- og læringsmiljø, vil du oppleve at det:

 • Skaper utøvere som har tro på seg selv i idrett
 • Gir utøvere følelse av tilknytning til idrettsmiljøet
 • Gir rom for autonomi og medinnflytelse
 • Skaper positive følelser og indre motivasjon
 • Reduserer frafall og gir idrettsinteresse inn i voksenalder
 • Stimulerer til allsidighet og bruk av et utvidet talentbegrep
 • Gir bedre prestasjoner i idrett for flere – på sikt!
Les hele saken

Utvidet talentbegrep

Talent definert som «evne og mulighet til å utvikle potensiale henimot idrettsekspertise» (inkluderer teknikk, fysiske egenskaper, interesse, motivasjon, treningsinnsats, mentale ferdigheter/læringsstrategier, muligheter i miljøet).

Ferdighet/talent forstått dynamisk – som talent du kan utvikle og som du har motivasjon og vilje til å utvikle! (Både Lise og Mona kan utvikle sitt talent om de vil – hvem som blomstrer i en senere prestasjonsfase er ikke lett å forutsi). Talentet utvikles i det miljøet utøveren er i, i motsetning til den snevre definisjonen av talent hvor talent er noe man har. (Ommundsen, april 2010)

Oppsummering

 1. Det er viktig at trenerutdanningen bidrar til å utvikle mestringsfokuserte og autonomistøttende trenere.
 2. Mestringsfokuserte og autonomistøttende trenere vil ha lettere for å bruke et utvidet talentbegrep og anse allsidighet som positivt.
 3. Prestasjonsfokuserte og kontrollerende trenere vil kunne bidra til tidlig spesialisering og talenteliminering framfor talentidentifisering.
 4. Et mestrings- og autonomistøttende klima, utvidet talentbegrep og allsidighet skaper forutsetninger både for god prestasjonsutvikling og for at flere trives med idrett og fortsetter.

 

Interessert i å lære mer om dette? Sjekk ut når neste Trener 1-kurs arrangeres.

 

Kilder:

 • Presentasjon fra Yngvar Ommundsen om Trenerrollen i barneidretten, april 2010
 • Barneidrettstreneren, 2012

Tore de Faveri - leder fagavdelingenAv: Tore de Faveri, Leder for Fagavdelingen i NSF
Mail: tore@svomming.no

X