go up

GLAD I vann – på fem forskjellige måter!

Vi er alle ”GLAD I” vann i Norges Svømmeforbund. Det er våre verdier; Grensesprengende, Lekende, Ansvarlig, Dristig og Inkluderende som gir oss ”GLAD I” vann. Alle må lære å svømme – og når man kan dette, gir det mange muligheter til å være glad i vann på forskjellige måter. Norges Svømmeforbund er et forbund for fem forskjellige vannidretter. Vi kan være glade i vann ved å stupe, ved å svømme, ved å kaste ball i vann, ved å svømme til musikk eller ved å svømme ute i naturen. Våre idretter gir et mangfold og variert tilbud til alle som er glade i vann – og som ønsker å utvikle seg og lære mer om våre forskjellige grener.

Alle barn må lære å svømme, og mange lærer dette gjennom klubber i Norges Svømmeforbund. I de fleste klubber i dag, kan barna fortsette i klubben med svømming etter endt svømmeopplæring. Men hva med de barna som ikke er interessert i fortsette med svømmetrening? Som kanskje har andre interesser, men fremdeles er glade i vann? Kanskje vannpolo, synkron eller stup er noe for dem? For barn er det viktig med allsidig og variert aktivitet. Fra 6-12 år skal man trene allsidig og variert1. Det er store muligheter til å trene veldig variert også i vann. NSF ønsker at alle barn som er glade i vann skal få et godt tilbud i klubb, der de kan fortsette å være aktive og glade barn.

TT2-1

”Barneidrettstreneren skal se alle og gjennomføre aktiviteter som er varierte, og som utvikle fysiske, motoriske, psykiske og sosiale ferdigheter, som igjen bidrar til utvikling av hele mennesket” – Barneidrettstreneren, Akilles forlag 2012

NSFs Virksomhetsplan 2016-20196 sier dette: ”Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov”

Flest mulig – lengst mulig

Det er dessverre en del frafall i idretten2,3,4. 1/3 slutter fra barn til ungdom. Idretten går fra 60 % deltagelse fra 13års alder til 30 % ved 17 års alder2. Dette gjelder alle idretter. Mange svarer at det ble for mye fokus på konkurranser, det ble for kjedelig, det ble for ensformet2,3.4. Hvordan kan dere som klubb tilby denne gruppen et variert, morsomt og godt tilbud? Kanskje svømmeren ønsker å lære seg baklengs salto fra 5meteren? Eller den tidligere håndballspilleren som ønsker å fortsette å kaste ball, bare i vann?

Idrettspolitisk dokument 2015-20195 sier blant annet dette: ”For å forhindre frafall, og styrke den enkeltes valgfrihet og mulighet for deltakelse i allsidig idrett, blir følgende viktig:

 • Norsk idrett skal samarbeide på alle nivåer slik at den enkelte kan delta parallelt i flere idretter og fritidsaktiviteter gjennom oppveksten.
 • Norsk idrett skal legge stor vekt på å ivareta og utvikle ungdom som ønsker å trene uten store konkurransemessige prestasjonsmål.
 • Klubbstyrene må stille krav til sine aktivitetsgrupper om å være fleksible og la hensynet til den aktives interesser stå i sentrum.”

Hva kan din klubb tilby?

I utviklingen av de mindre grenene i NSF har det vært viktig å utvikle gode opplæringsskoler, med lik struktur som Norges Svømmeskole, men med opplæring i den aktuelle grenen. Derfor har vi laget Norges Stupskole, Norges Synkronskole og Minipolo. I Open Water finnes eget ferdighetsmerke, Wet Card.

Norges Stupskole har fire nivåer, Svale, Terne, Albatross og Havørn, med gode bilder og beskrivelser av alle delmål og øvelser. Minipolo er også utviklet med egne regler, med fire nivåer og regler for minipoloturnering. Norges Synkronskole har tre nivåer, og eget materiell i tillegg til videoer. Alle grenskoler vil få laget egne diplomer slik som Norges Svømmeskole har, og alle nivåer med delmål for alle grenskolene ligger inne i tryggivann.

I løpet av høsten vil det utvikles eget instruktørkurs for Norges Stupskole og Minipolo. I dag finnes Instruktørkurs Wet Card Open Water, Trener 1 Synkron går igjennom Norges Synkronskole. Det er viktig at klubber også har egne ungdomsgrupper for de som ikke ønsker å konkurrere, og for de som er nybegynnere.

Ønsker klubben å tilby alle grener samlet i et lekpreget og mestringsorientert treningsgruppe bør klubben begynne med Vill i Vann. Her skal deltagerne lære det grunnleggende om alle NSFs grener, i tillegg til lek, livredning, landtrening og friluftsliv. Dette er trening for alle de som er glade i vann, men ikke nødvendigvis ønsker å konkurrere.

 

Ønsker din klubb å være enda mer ”GLAD I” vann?

Der dere er Grensesprengende – fordi dere tilbyr flere aktiviteter slik at enda flere barn, ungdom og voksne får oppleve mestring i ny aktivitet vann. Dere er Lekende – klubben og deres medlemmer får oppleve glede og det er gøy å leke seg med ny aktivitet. Dere er Ansvarlige – og tenker både på sikkerhet og på å lære bort på en trygg og god måte med instruktører og trenere med kompetanse. Dere er Dristige – fordi de tørr å prøve noe nytt! Og klubben er Inkluderende – fordi klubben kan tilby et større tilbud til alle som er glad i vann – på sin måte!

5 tips til dere som ønsker å tilby mer variert aktivitet:

 1. Vedta og forankre i styret og klubb at dere ønsker å starte opp med flere aktiviteter
 2. Ta kontakt med NSF for tips og råd til oppstart av ny gren. Det trengs for eksempel ikke så mye bassengplass som dere kanskje tror
 3. Send instruktører og trenere på kurs, husk at man ikke må ha bakgrunn fra grenen for å kunne lære den bort
 4. Markedsfør godt til aktive medlemmer og på facebook og hjemmeside
 5. Ta imot besøk av klubbveileder som kan hjelpe dere sette i gang og utvikle grenen i deres klubb

Kilder:

 1. Barneidrettstreneren, Vingdal & Bjone, NIF, 2012, Akilles forlag
 2. Presentasjon av Barne og Ungdomsidrett i NIF, Mads Andreassen, 2015
 3. Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet I norsk idrett. Ørnulf Seippel, 2005, Institutt for samfunnsforskning.
 4. Ungdom i bevegelse – Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten? Røe, Lockert, Lemyre, 2016, Forskningssenter for Barne og Ungdomsidrett, Norges Idrettshøyskole
 5. Idrettspolitisk dokument 2015-2019
 6. Norges Svømmeforbund sin Virksomhetsplan 2016-2019

Av: Cathrine Aa Dalen, Utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund

Kontakt: cathrine@svomming.no / tlf: 92461659

X