go up

Årlig prisutdeling i Norges Svømmeforbund

Det skjer fantastisk mye bra blant utøvere, trenere, klubber og frivillige innenfor Norges Svømmeforbund (NSF). NSF ønsker å løfte frem og gi ekstra oppmerksomhet og anerkjennelse til det gode arbeidet.

NSF deler ut priser med bakgrunn i idrettslig resultat innen både svømme- og stupeidretten. Fra 2020 deles det også ut to nye priser med bakgrunn i nominasjon fra NSFs klubber og kretser. NSFs jury velger ut nominerte, for så å kåre vinner som annonseres på NSFs prisutdeling.

Prisutdelingen vil foregå på NSFs Trener/lederkonferanse som arrangeres årlig ved sesongstart i august/september.


Fra 2020: Nye priser basert på nominasjon og jury

NSFs Forbundsstyre mener det er viktig å anerkjenne det gode utviklingsarbeidet som skjer i klubb, og den frivillige innsatsen som legges ned. Forbundsstyret vedtok i sak 2020-01-03 i møte 01/20 at det skulle opprettes to nye priser som anerkjenner personer og klubber som gjør en flott innsats for å utvikle NSFs idretter:

 • Årets ildsjel
 • Årets utviklingsklubb

Nominering: Nominering skjer gjennom elektronisk skjema. Det er klubben/kretsen selv som foretar nomineringen. Styret i klubben må vedta/støtte nominasjonen. Klubben kan ikke sende inn mer enn ett nomineringsskjema til hver kategori. Nominering gjøres i elektronisk skjema innen 15. juni 22. juni 2020.

Jury: Juryen består av to representanter fra NSFs forbundsstyre og en representant fra administrasjonen. For 2020 består juryen av NSFs visepresident Linda Myrseth Dønnem, NSFs styremedlem Bjørn Wirum, samt NSFs administrasjonskonsulent Tor Arne Volden.

Finalister: Juryen plukker ut tre finalister i begge kategorier som blir offentliggjort 1. juli 2020. Alle finalister blir invitert til Trener/Lederkonferansen.

Klikk for informasjon om årets priser:

Årets ildsjel 2020

Kriterier: 

Årets ildsjel er en person som

 • Gjør et frivillig, ulønnet arbeid i en klubb eller krets i Norges Svømmeforbund (NSF). Eksempelvis styreverv, arrangement, dommer, trener, oppmann/kvinne, vaffelsteker eller andre roller
 • Gjør en solid innsats for idretten, utover det som normalt forventes av en frivillig
 • Har jobbet godt over tid i klubben eller kretsen
 • Er et forbilde ovenfor andre innenfor NSF, og bidrar til at NSFs idretter løftes i sitt lokalsamfunn

Finalister:

Juryen velger ut tre finalister som får gratis reise og deltakelse på Trener/Lederkonferansen 2020. Finalistene blir annonsert 1. juli 2020.

Vinner:

Prisen «Årets ildsjel» blir delt ut lørdag kveld 29. august på Trener/Lederkonferansen 2020.

Vinner får et klubbstipend på kr. 10 000,-

Nominering:

Klikk for å nominere til «Årets ildsjel»

OBS: Det er ikke mulig å lagre svar i skjema underveis, vi anbefaler at dere ser word-dokumentet for å planlegge svar på forhånd. Spørsmålsdokumentet gjør det også lettere å diskutere innad i klubben. Finn dokumentet nederst på siden: “Kladd nomineringsskjema_Årets ildsjel”.

Årets utviklingsklubb 2020

Kriterier: 

«Årets utviklingsklubb» er en klubb som har et utviklingsrettet fokus for sin virksomhet.

En viktig faktor er klubbens prosentvise økning i aktivitetstall i løpet av det siste året. Juryen ser også på følgende kategorier:

 • Kompetanse: Klubben viser fokus på kompetanseheving i alle ledd, og har sendt personer i ulike roller på kurs, konferanser og utdanning. Juryen ser på dekning i utdanning på trenere/instruktører/dommere.
 • Aktivitet: Klubben har opprettet nye grener, aktiviteter, eller grupper i klubben i løpet av det siste året, eller kan vise til gode utviklingstiltak i allerede eksisterende tilbud. Klubben er åpen for alle barn og ungdom, uavhengig av nivå og funksjonsgrad, samt at det finnes ulike grentilbud og/eller aktivitetstilbud.
 • Organisasjon: Klubben har gode rutiner for å være en ryddig og effektiv organisasjon. Eks. klubbhåndbok med nedskrevne rutiner og tydelig rollebeskrivelser.
 • Anlegg: Klubben utnytter sin bassengkapasitet godt. Har gjerne en anleggsplan.

Krav:

Samtlige krav for nominasjon må være oppfylt:

 • Klubben har vedtatt/godkjent nominasjon i styret
 • Klubben har hatt medlemsøkning det siste året (fra 2018-2019)
 • Klubben har disse punktene i orden:
  • Lovlig valgt styre og oppdatert lovnorm
  • Godkjent medlemssystem
  • Rutiner politiattest
  • Barneidrettsansvarlig
  • Gjennomført «Rent idrettslag» fra Antidoping Norge
  • Rutiner seksuell trakassering og overgrep
  • Kun hvis klubben har ansatte: kontrakter for alle ansatte

Vekting:

Juryen gir en «score» basert på en skjønnsmessig vurdering av svarene gitt under hver kategori:

 • Medlemsvekst – 35%
 • Kompetanse – 15 %
 • Aktivitet – 25 %
 • Organisasjon – 15%
 • Anlegg – 10%

Les mer om Juryens vurdering i dokumentet nederst på siden: “Juryens vurdering_Årets utviklingsklubb”.

Finalister:

Juryen velger ut tre klubber som finalister. En representant fra hver av de tre klubbene får gratis deltakelse på Trener/Lederkonferansen 2020. Finalistene blir annonsert 1.juli 2020.

Vinner:

Prisen «Årets utviklingsklubb» blir delt ut lørdag kveld 29. august på Trener/Lederkonferansen 2020.

Vinner får et klubbstipend på kr. 10 000,-

Nominering:

Klikk for å nominere til «Årets utviklingsklubb»

OBS: Det er ikke mulig å lagre svar i skjema underveis, vi anbefaler at dere ser word-dokumentet for å planlegge svar på forhånd. Spørsmålsdokumentet gjør det også lettere å diskutere innad i klubben. Finn dokumentet nederst på siden “Kladd nomineringsskjema_Årets utviklingsklubb”.

Årets priser for svømming

Svømmeutvalget har vedtatt fem ulike priser basert på idrettslige resultater i fjorårets sesong:

 • Beste ÅM klubb*
 • Beste svømmeklubb
 • Årets svømmer
 • Årets parasvømmer
 • Årets svømmetrener

Vinnere:

Prisene blir delt ut lørdag kveld 29. august på Trener/Lederkonferansen 2020.

Vinnerne får idretts-/klubbstipend.

*Prisen “Beste ÅM klubb” deles ut etter stevnet er arrangert.

Årets priser for Stup

Stuputvalget har vedtatt tre ulike priser basert på idrettslige resultater i fjorårets sesong:

 • Beste stupklubb
 • Årets stuper
 • Årets stuptrener

I dokumentet under finner du kriterier for hver kategori.

Vinnere:

Prisene blir delt ut lørdag kveld 29. august på Trener/Lederkonferansen 2020.

Vinnerne får idretts-/klubbstipend.

X