go up

Minipoloturnering

Minipolospill

En minipoloturnering er arrangementer hvor klubber stiller med et eller flere minpololag. Det er supermoro for alle deltakende barn og engasjerte. Minipolo er en aktivitet for alle barn siden spillereglene til Minipolo er enkle, og spillet stiller få krav til utstyr. Minipolo gir barn og unge en ypperlig mulighet til å ha det moro i vann. Norges Svømmeforbund håper mange klubber arrangerer minipoloturneringer.

For å være med på en minipoloturnering må man ikke ha minipolo aktivitet i egen klubb. En klubb kan stille med lag fra andre aktivitetsgrupper og treningsgrupper, f.eks. Vill i vann gruppe eller en treningsgruppe i svømming, stup eller synkron.

I tillegg til å være en turnering for klubber med minipoloaktivitet kan en  minipoloturnering være et godt tilbud som alternativ trening til klubber uten minipoloaktivitet.

 

 

Minipoloturneringer – terminliste

Send inn dato for din klubbs turnering innen 20.januar 2017 for å kunne søke om støtte til turnering våren 2017. Send til cathrine@svomming.no.

 

2. desember – Sørumsand IF

Det arrangeres Minipolo Jule-cup på Frogner skole og kultursenter.

Åpent for alle å delta fra 8 år og opp. Må ikke ha erfaring fra Minipolo.

Les mer i invitasjon:

Invitasjon Jule-cup Frogner 2018

 

Tilskudd minipoloturnering

Minipolo konseptet er under utvikling av NSF og vannpoloutvalget. Flere klubber er i gang med minipoloaktivitet for barn, og det er på tide at det arrangeres uformelle turneringer for barn. NSF ønsker å støtte klubber ønsker å minipoloturneringer.

Retningslinjer for å søke:

 • Klubben må være medlem av Norges Svømmeforbund
 • Klubben som arrangerer turneringen må tilby Vannpolo/minipolo for barn som en del av klubbens aktivitetstilbud, eller ha konkrete planer om å begynne med dette.
 • Midlene skal brukes til å gjennomføre en minipoloturnering for minimum 3 klubber fra regionen.
 • Det skal være styrevedtak på at klubben skal arrangere minipoloturneringen
 • Tilskuddet er på inntil kr 4.000,-

Søknadsprosess

Søknaden må komme minimum 30 dager før turneringen skal gjennomføres. Søknaden skal inneholde;

 • Kontaktinfo til klubb og kontaktpersoner, inkl kontonr
 • Budsjett for turneringen
 • Beskrivelse av turnering
 • Oversikt over inviterte og foreløpig deltakende lag
 • Invitasjonen til turneringen skal være vedlagt

Rapportering og utbetaling

Midlene vil bli overført utbetalt ved rapportering fra turneringen. Innen 2 uker etter turneringen er gjennomført
En kort og konkret rapporten skal inneholde;

 • Beskrivelse av turneringen
 • Kamp-oversikt
 • Bilder og henvisning til nyheter på webside og evt. facebookside
 • Hva fungerte bra og hva skal vi gjøre annerledes neste gang
 • Oppsummering

Søknad sendes til: 

Utviklingskonsulent grener NSF, Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, tlf: 92461659

Turneringsmanual er et hjelpemiddel for klubber som skal arrangere en minipoloturnering.

Les veiledningen her.

Før turneringen må alle klubber sende inn lagoppsett minimum 2 dager før til arrangørklubb.

Lagoppstillingsskjema

Kampoppsettskjema som arrangør må fylle ut før turneringen

Kampoppsettskjema

Rutiner for arrangering

 • Ønsker klubben å få midler til arrangering, se info i fane lenger opp.
 • Invitasjon må sendes til NSF admin så snart den er klar. Da vil den bli lagt på hjemmesiden til NSF.
 • Arrangørklubb må sende invitasjon i god tid til klubber i nærområdet, og markedsføre på nett og sosiale medier.
 • Les mer detaljert i turneringsmanualen.
 • Arrangørklubb må sende ut lagsoppsettskjema til de påmeldte lag, og lagene må returnere dette til arrangørklubb innen to dager før turneringen.
  • Fødselsdato og navn må være innmeldt på alle utøvere på lagoppsettskjema.
  • Minipolo er for barn fra det året de fyller 8 år til og med det året de er 12 år. Hvis utøvere på 6 eller 7 år skal delta, er det kun de som kommer fra arrangørklubb, ref. GE18 (lov Norges Svømmeforbund). Det er også da viktig at klubben evaluerer om det er hensiktsmessig at så unge utøvere deltar. Hvis det er eldre enn 12 år må dere evaluere om det er forsvarlig at en 10åring spiller mot en på 13år. Det skal være glede og mestring i fokus.
  • Hvis det arrangeres en turnering uten klassene 8-10 år og 10-12 år, men al det kun er en klasse, er det viktig at dere bestemmer hvilke av reglene som benyttes. Hvis det kun er på dypt vann må dette komme med i invitasjonen, og utøverne må være trygge på dypet. Det er også veldig viktig å legge opp til at alle skal oppleve mestring. Når 8 åringer spiller mot 12 åringer må det tydelige regler og fokus på fair play gjelde.
 • Lagoppsettskjema og kampoppsett må være vedlagt rapporten som skal sendes til NSF admin: Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, og VPU sin ansvarlige for Minipolo, Sverre Fjermestad: sverre@bassenget.no innen 2 uker etter turneringen.
  • Selv om klubben ikke søker om midler til turnering, skal rapport med lagoppsett og kampoppsett sendes NSF.
  • Lagoppsettskjema må kunne vises til VPU sin representant på Minipoloturneringen. VPU sin representant vil ha et lagledermøte i forkant av hver Minipoloturnering, der regler og fair play gjennomgås.
 • Rapport skal inneholde dette:
  • Beskrivelse av turneringen
  • Kampoppsett og lagoppsettskjema til alle deltagende lag
  • Bilder og henvisning til nyheter på webside og evt. facebookside
  • Hva fungerte bra og hva skal vi gjøre annerledes neste gang
  • Oppsummering
X