go up

Stup landslaget

Landslagene i stup

 

 

 

 

Vi har tre nivåer på landslaget. Det er ulike krav til nivåene og dermed også ulike oppfølgningsgrader fra landslaget.

Nivå C.

Nivå C er det som tidligere var Nordisk / rekrutt landslagskravet.

Kriterier for å bli tilbudt nivå C kontrakt:

 1. Oppnå poengkravet for kontrakten. Poengsummen må klares 2 ganger i en 6 måneders periode.

 

  1 meter 3 meter Tårn 3 meter synk Tårn synk
Gutter          
 
Age group C 230 240 210    
Age group B 290 300 280    
Age group A 375 390 360    
Senior 265 295 280    
 
Jenter          
 
Age group C 195 205 180    
Age group B 255 265 235    
Age group A 300 330 290    
Senior 200 205 205    

 

 1. Klare poengsummene i forhåndsgodkjente stevner. For 2016 & 2017 er disse for junior : Nm junior og alle LEN & FINA approberte stevner. For senior : NM senior og alle LEN & FINA apporberte stevner.
 2. Betalt lisens til NsF.

 

Ved å signere en C kontrakt kan man bli tatt ut til :

* Treningssamlinger med landslaget
* Nordisk
* 7 nasjoners (kun age group B & A)

 

Økonomi :

Forventet utgifter i 2017 på en utøver med C kontrakt 10 000,- til 12 000,- + evt. Treningssamlinger.

Nivå C utøvere dekningsgrad. Klubb 75 %, NSF 25 %

Nivå C utøvere som ikke har klart kravet, men tilbys kontrakt ved nordisk / 7 nasjoners dekkes alle utgifter av klubb.

 

Hensikten med en nivå C kontrakt er at alle utøvere som blir tatt ut til representasjonsoppgaver for landslaget selv om de ikke har klart det vi refererte til som landslagskravet skal ha signert en avtale med NsF.
Nivå B.

Nivå B er det som tidligere var elitekravet deretter landslagskravet.

Kriterier for nivå B kontrakt:

 1. Oppnå poengkravet for kontrakten. Poengsummen må klares 2 ganger i en 6 måneders periode.

 

  1 meter 3 meter Tårn 3 meter synk Tårn synk
Gutter          
 
Age group C 270 270 235 250  
Age group B 310 350 310 250  
Age group A 395 435 390 250  
Senior 305 320 320 300 300
 
Jenter          
 
Age group C 225 225 195 235  
Age group B 265 285 250 235  
Age group A 310 350 305 235  
Senior 215 235 230 240 240

 

 

 1. Klare poengsummene i forhåndsgodkjente stevner. For 2016 & 2017 er disse for junior : Alle LEN & FINA approberte stevner. For senior : Alle LEN & FINA apporberte stevner.
 2. For senior tårn skal stupene være utført på 10 meter når man oppnår poengsummene.
 3. Bestå de fysiske kravene til landslaget. (Innføres i 2017).
 4. Kunne dokumentere 6 måneder med treningsdagbok.
 5. Betalt lisens til NsF.

 

Ved å signere en B kontrakt kan man bli tatt ut til :

* Nordisk
* 7 nasjoners (kun age group B & A)
* Dresden (kun age group B & A)
* Fina Grand Prix (senior)

Ved å signere en B kontrakt skal man delta på treningssamlingene.

 

Økonomi :

Forventet utgifter i 2017 på en utøver med B kontrakt 25 000,- til 30 000,-

Nivå B utøvere dekningsgrad. Klubb 50 %, NSF 50 %
Hensikten med en nivå B kontrakt er at alle utøvere som oppnår nivået er landslagsstupere. Samtidig skal det være signert en avtale med NsF.

 

Nivå A.

Nivå A er det som tidligere var EM kravet.

Kriterier for nivå A kontrakt:

 1. Oppnå poengkravet for kontrakten. Poengsummen må klares 3 ganger i en 6 måneders periode.

 

  1 meter 3 meter Tårn 3 meter synk Tårn synk
Gutter          
 
Age group C 290 300 280 270  
Age group B 320 370 325 260  
Age group A 420 470 450 260  
Senior 340 380 365 350 365
 
Jenter          
 
Age group C 255 265 235 255  
Age group B 280 300 265 240  
Age group A 340 375 310 240  
Senior 230 260 250 270 270

 

 1. Klare poengsummene i forhåndsgodkjente stevner. For 2016 & 2017 er disse for junior : Alle LEN & FINA approberte stevner. For senior : Alle LEN & FINA approberte stevner.
 2. For Age group A & senior tårn skal stupene være utført på 10 meter når man oppnår poengsummene.
 3. Bestå de fysiske kravene til landslaget. (Innføres i 2017).
 4. Kunne dokumentere 6 måneder med treningsdagbok.
 5. Levere inn planer for utøver minimum 12 måneder helst frem til 2020.
 6. Betalt lisens til NsF.

 

Ved å signere en A kontrakt kan man bli tatt ut til :

* Nordisk
* 7 nasjoners (kun age group B & A)
* Dresden (kun age group B & A)
* EM jr.
* VM jr.
* Fina Grand Prix (senior)
* EM senior
* VM senior
* World Cup

Ved å signere en A kontrakt skal man delta på treningssamlingene.

 

Økonomi :

Forventet utgifter i 2017 på en utøver med A kontrakt 30 000,- til 35 000,- (ikke medtatt EM/VM)

Nivå A utøvere dekningsgrad. Klubb 25 %, NSF 75 %

EM & VM/WC: NSF 100%
Hensikten med en nivå A kontrakt er at alle utøvere som blir tatt ut til representasjonsoppgaver skal ha signert en avtale med NsF. Samtidig har det vært etterspurt mer forutsigbarhet slik at utøvere og hjemmeklubb kan lettere planlegge trening og konkurranse året.

 

I sidemenyen finner dere oversikt over de ulike kravene, samt instruksen for landslaget.

Roy Terje Prøis Nygaard
Landslagssjef stup
913 87 667
landslagssjefstup@gmail.com

 

Joachim Thorsen
Lege
pjoachim@online.no

 

Anna Maja Thorsen
Lege

 

Ann-Cathrin Løland
Fysioterapeut

 

Eirik Valheim
Basistrener

 

Anita Apeland
Ernæring

 

Kristian Helland
Styrketrener

 

Roskva Andersen
Balettpedagog

 

Synnøve Kvamme
Idrettspsykolog

 

Arve Sandanger
StupID produksjon

Landslagssjefens informasjons brev #1 2016.

Hei, og godt Nyttår alle sammen. Vil bare gi dere en liten oppdatering om situasjonen vedrørende landslaget.

Fina Grand Prix

Madrid.

Super innsats av Anne Vilde og Helle som tok historiens første sølvmedalje for kvinner i et FINA Grand Prix stevne. I tillegg fikk de jo med seg en bronse på 10 meter synkron. Individuelt så gikk også Anne Vilde videre til semifinalen som nr. 9, men røk ut der.

Rostock

Espen Valheim og Anne Vilde deltar i Rostock som pleier og trekke til seg de beste stuperne som er rundt omkring. Så her får de virkelig målt krefter med de aller beste.

Puerto Rico, Canada

Disse stevnene vil ikke bli benyttet av landslaget. Så dersom klubber som har kvalifiserte utøvere til senior landslaget ønsker å benytte seg av disse så kan det søkes om til landslagssjefen. Kriteriene er at utøvere har klart kravet, at uttatt trener er villig til å ta med seg utøvere fra andre klubber dersom det er søkere og at klubbene dekker kostnadene selv. Landslaget tar seg av påmelding og booking av hotell.
Singapore, Malaysia & Australia

Vi kommer tilbake til disse, men høyst sannsynlig vil ikke disse bli benyttet av landslaget og dermed så vil det åpnes for klubber som nevnt ovenfor.

 

Treningssamlinger

Det vil bli arrangert 3 samlinger til på landslaget. Alle i AdO.

Juni (før Graz og EM jr), september (død periode) og desember (før nordisk.) Datoer vil komme når vi får bekreftet leie av AdO Arena. Utenom samlingene vil det bli foreslått oppkjøringssamlinger i AdO for de utøverne som blir tatt ut til større mesterskap 2016) Egenandelen ved samlingene vil være som før kroner 1 000,- pluss at utøverne må ordne seg til Bergen selv. Oppkjøringssamlingene dersom disse blir brukt vil bli dekket av landslaget, men utøvere må selv besørge for reisen.

 

Landslagsstevner

Dresden

Vil være landslagsstevne for B og A stupere. Vi kan sende 2 stk. B stupere og 2 stk. A stupere både for gutter og jenter. I tillegg kan vi stille med synkron par for gutter og synkron par for jenter. Egenandelen vil være at utøverne dekker reisen selv. Klubbene kan søke om deltagelse for utøvere og trenere allerede nå.  Søknadsfrist er satt til 10.02 (Etter Eindhoven Diving Cup) Uttaket vil bli gjort like etterpå. Trenere som blir tatt ut må regne med å dømme samt og dele rom med andre trenere. Dersom det er noen som ønsker å reise ned som dommer kan de søke om dette innen nevnte frist. Vi vet ikke om det er evaluering der nede. Kostnader bærer dommer selv.

EM Junior

Kvalifiseringsstevner til EM er Eindhoven Diving Cup, Swiss Open Diving, Gamma Cup, Amsterdam Diving Cup, Bergen Open og Dresden. Vi har ikke fått påmeldingsfrister fra arrangørene enda så vi må ta forbehold om at stevnene er før fristen. Det vil i forkant av EM junior bli avholdt en treningssamling i AdO Arena (se punkt angående leirer) samt at det vil bli gitt et tilbud om oppkjøringsstevne i Graz. Helt nøyaktig hvordan dette løses vil bli gjort etter samtaler med EM deltagere som vi ble enige om under trener og lederkonferansen. Økonomisk så vil landslaget kun dekke noe av oppkjøringsstevnet.

Kvalifikasjonskravene finner du under Kval.krav i menyen.

 

 

VM junior

Er flytter til Kazan første helg i desember. Kvalifiseringsstevner til VM er Graz, EM junior, Sofia Diving Cup, Barcelona og Diving Lund. Vi har ikke fått påmeldingsfrister fra arrangørene enda så vi må ta forbehold om at stevnene er før fristen. Det vil i forkant av VM junior bli avholdt en oppkjøringsleir i AdO Arena. Helt nøyaktig hvordan dette løses vil bli gjort etter samtaler med vm deltagere som vi ble enige om under trener og lederkonferansen. Utøvere må selv sørge for reisen til AdO. Landslaget dekker resterende.

Kvalifikasjonskrav finner du under Kval.krav i menyen.

 

 

EM senior

Er i London. Mer informasjon om evt oppkjøringsleir vil komme etter vi har diskutert felles opplegg med uttatte utøver som vi ble enige om under trener og leder konferansen. Mesterskapet dekkes i sin helhet av landslaget. Utøvere som blir tatt ut må belegge seg på at oppholdsstiden i London kan variere fra utøver til utøver grunnet øvelsene de er uttatt på.

Kvalifiseringsstevner til EM på 3m og 10m + synkron 3m og 10m er FINA Grand Prix Madrid, FINA Grand Prix Rostock, Fina Grand Prix Puerto Rico. Det vil pga skader bli gjort evaluering i Eindhoven og Bergen Open i tillegg.

1 meter vil være i Eindhoven og Bergen Open.

Kvalifikasjonskrav finner du under Kval.krav i menyen.

Egenandeler

Dresden                                              Utøvere sørger for reisen t/r
Oppkjøring før EM senior                 Kommer tilbake til dette når planene for opplegget lagt.
EM Senior                                           Dekkes av landslaget
Treningsleir før Graz                         Utøvere sørger for reisen t/r + 1 000,- kr. Oppkjøring Graz før EM jr + EM jr   Kommer tilbake til dette når planene for opplegget før er lagt.
Treningsleir september                    Utøvere sørger for reisen t/r + 1 000,- kr. Treningsleir før nordisk + nordisk   Utøvere sørger for reisen t/r + 1 500,- kr.
(Forbehold om at nordisk arrangeres i AdO Arena.)

Oppkjøringleir før VM junior             Utøvere sørger for reisen til oppkjøringssted. VM junior Kazan                                Dekkes av landslaget.

Hjemmeside
Den nye hjemmesiden til forbundet vil bli lansert nå snart. Da vil vi forhåpentligvis kunne flytte informasjonskanalen vår dit. Jeg vil komme tilbake med mer informasjon om dette når vi får sett på hvordan den nye siden fungere.

Til slutt
Husk at treningsdagboken er dere utøvers måte og vise landslaget at dere ønsker å være på landslaget. Gidder dere ikke å sende disse inn i perioder uten landslagsaktiviteter så havner dere fort bakerst i køen.

Espen Valheim

 

Speedoen på hylla
Espen har nå sluttet som dere sikkert har fått med dere. Vi håper selvsagt at Espen holder seg i miljøet og at han etter hvert kan komme tilbake til landslaget.
EM senior
 Ettersom Espen sluttet vil han heller ikke delta i årets EM for senior i London.

Bragdprisen
Under årets Ting for Norges Svømmeforbund mottok Espen bragdprisen

 

Ny mennesker i forbundstyret og Stuputvalget.

Under årets ting ble det valgt inn ny mennesker til Forbundsstyret. I dette styret sitter det to mennesker med fartstid i stup bak seg. Inger Grødem Haraldsen ble valgt til visepresident. Hun har vært aktiv, trener og leder i flere klubber blant annet Tønsberg, Stavanger Stupe Club og Pingvin Stupklubb. Også styremedlem Rune Lilledahl har en stupkarriere bak seg. Riktig nok litt kortere enn Inger sin, men han har vært aktiv stuper i Stavanger Stupe Club. Det er også kommet et helt nytt stuputvalg. Leder her er Anna Maja Thorsen som har med seg Oskar Fuglestad og Ulf Dahle. Varamedlem er Taran Abrahamsen.
Dresden
Norge hadde med Anne Vilde, Helle, Julie, Lina og Axel som stupte. Trener var Helge Tuxen og Joachim Thorsen som også var norges dommer.

Medalje fangst på Helle på tårnet i B klassen og finale plass på 3 meter. Sammen med Vilde så fikk hun også 6. plass i synkron klassen. Utenom 6. plassen i synkron fikk Vilde finale plass både på 3 meter og tårn. Julie, Axel og Lina gjorde en god innsats, men nådde ikke finalene.

EM Junior
Det norske laget består av følgende representanter :
Joacim Thorsen
Helge Tuxen
Anne Vilde Tuxen                   A jenter
Julie Synnøve Thorsen           A jenter
Helle Tuxen                            B jenter
Elma Lund                              B jenter           tårn
Amalie Kupka                         B jenter           3 meter

 

I tillegg vil NSF ha Inger Grødem Haraldsen tilstede som dommer for LEN.

 

Laget vil bo på Neboder i Rijeka og vil være på plass fra søndag 26.06 frem til mesterskapets slutt 03.07

 

 

VM junior

Er flytter til Kazan første helg i desember. Kvalifiseringsstevner til VM er Graz, EM junior, Sofia Diving Cup, Barcelona og Diving Lund. Vi har ikke fått påmeldingsfrister fra arrangørene enda så vi må ta forbehold om at stevnene er før fristen. Det vil i forkant av VM junior bli avholdt en oppkjøringsleir i AdO Arena. Helt nøyaktig hvordan dette løses vil bli gjort etter samtaler med vm deltagere som vi ble enige om under trener og lederkonferansen. Utøvere må selv sørge for reisen til AdO. Landslaget dekker resterende.

For å være sikret deltagelse skal kravet klares 2 ganger ved ulike stevner, være blant de to beste av de norske dersom det er flere som kvalifiserer seg og følgende poengsummer skal oppnås :

 

 

B 1 meter 3 meter Tårn 3 meter synk Tårn synk
Gutter 370 405 370 270
Jenter 315 340 315 255

 

 

A 1 meter 3 meter Tårn 3 meter synk Tårn synk
Gutter 445 500 480 270
Jenter 365 410 365 255

 

 

 

EM senior

Norge er representert ved Anne Vilde Tuxen og trener Helge Tuxen. Utenom er også Kim Jensen uttatt til å dømme for LEN i mesterskapet.

 

 

7 nasjoners

Norge deltok i 7 nasjoner i år etter kort varsel så klarte vi å stille lag. Dette har gjort at vi er innvitert tilbake og blitt fast nasjon i 7 nasjonersen. 7 nasjoners er en lag konkurranse hvor deltagende nasjoner forventes å ha mot fullt lag. Dette gjør at det kommer til å bli noen endringer fremover. Dette er noe det jobbes med.

 

Til slutt Det vil bli arrangert treningssamling i juni høyst sannsynlig første helgen i juni. Mer informasjon kommer da vi venter på tilbakemelding fra AdO Arena.

 

 

Med vennlig hilsen Roy Terje Nygaard Landslagssjef Stup Norges Svømmeforbund

Det vil i løpet av høsten bli avholdt en del temasamlinger i regi av OLT.

Tema som idrettspsykologi og idrettsernæring er noen eksempler.

 

Disse temasamlingene starter fra september og den første blir mest sannsynlig 1. september. Mer informasjon kommer. Det er nok på OLT i Oslo disse mini samlingene er.

 

Det jobbes med en samling for utøvere som har OL 2020 som mål. Denne vil bli arrangert 30. september – 02. oktober

 

Landslagssamling for VM junior/nordisk blir avholdt 18. – 20.11 i AdO Arena.

 

Alle utøvere som ønsker å delta på landslaget skal gjennomføre REN UTØVER. Trykk på denne linken for å komme dit: www.renutover.no/

Landslagssjefens informasjonsskriv #4

* NM junior 2016.
– Det vil under NM junior bli arrangert en evaluerings konkurranse for herrer synkron 10
meter. Dette grunnet at vi pr. dags dato ikke har synkron par på senior siden på 10 m.
Eventuelle par som ønsker å delta gir beskjed til undertegnede som igjen melder dette til
teknisk arrangør BSTK.
– Jeg vil være tilstede under NM junior for spørsmål fra utøvere.

* Landslagssamlingen i november blir flyttet. Vi kommer tilbake med informasjon snarest.

* EM junior Bergen 2017.
God nyhet. Norge og AdO Arena blir historiske da EM junior for første gang skal arrangere
tårn synkron. Da er det for synkron par og legge seg i hard trening.

* Alle tilbud om kontrakt pr. 23.09 er nå sendt ut til klubbene. Dersom det er noen klubber som mener de ikke har mottatt kontraktstilbud på noen av sine utøvere i henhold til krav så ta kontakt.

* Siste vurdering for Nordisk er Diving Lund. Laget til nordisk vil bli tatt ut like etter på.

Mvh

Roy Terje Nygaard
Landslagssjef

Landslagssjefens informasjonbrev mai 2017. Informasjonskanaler. Det vil fra nå bli benyttet følgende informasjonskanaler fra landslagets side.

 

Hjemmeside :

www.svomming.no. Norges Svømmeforbunds offisielle hjemmeside.

 

Til info : www.stuplandslaget.no blir samtidig slettet. www.stupnorge.com er ikke en offisiell hjemmeside og vil ikke ha info fra landslaget.

 

Facebook :

Norskstup siden er Norges Svømmeforbunds offisielle side. Landslaget vil også ha en lukket gruppe for de ulike konkurransene, samlinger etc landslaget gjennomfører. Denne siden blir endret fra konkurranse til konkurranse og kun aktuelle deltagere som vil få tilgang der slik at vi kan få sendt ut intern informasjon.

Til info :

Stupnorge er ikke en offisiell side på facebook. Stuplandslagets side vil ikke lenger bli brukt.

 

E-post: epost adresse til landslaget er nå : landslagssjefstup@gmail.com. Endringen er grunnet ønske om nedleggelse av www.stuplandslaget.no og dermed forsvinner også epost adressene knyttet til denne siden. E-post fra landslaget vil bli sendt til klubbens offisielle epost adresse. Jeg har pr. dags dato følgende eposter som vil bli benyttet :

 

Asker Svømmeklubb: admin@askersvom.no

Bergen Stupeklubb:    dagligleder@bergen-stupeklubb.no

Bærum stupklubb:      baerumstupklubb@gmail.com

Hamar I.L:                  papa-b@online.no

Horten Sv klubb:         styret@hortensk.no — Skiftes til kim.daniel.jensen@sf-nett.no

Klepp Sv&stupklubb:   post@kleppssk.no — Skiftes til stup@kleppssk.no

Kongsvinger svklubb:  kate.ksk@online.no

Kristiansand STK:        kstk77@gmail.com

Oslo STK:                    oslostupeklubb@gmail.com

Pingvin:                       kristin.grosvik@lyse.net —Skiftes til Peter.Egeland@Apply.no

Randabergstuperne:  livanne@lyse.net

Spinn:                          stupklubbenspinn@gmail.com

SSC:                             Alice.Johannessen@lyse.net

Trondheim SLK:          tittims65@gmail.com

 

Ønsker klubbene at adressen skal byttes så kan dette gjøres ved å sende en epost til landslagssjefstup@gmail.com

 

 

 

YOG 2018 Buenos Aires 01. – 12.10.2018

 

Til klubber med utøvere født 01.01.2000 til 31.12.2002

 

YOG 2018 Buenos Aires 01. – 12.10.2018

 

I 2018 blir ungdoms OL arrangert i Buenos Aires. Det er 18 jenter og 18 gutter som blir tatt ut til disse lekene. Topp 9 i YOG kvalifiseringsstevne vil bli tilbudt en plass i YOG. Resterende 9 plasser blir fordelt på arrangør nasjon samt noen land som får spesial invitasjon som jeg har forstått det. Jeg har pr. dags dato ikke fått noe mer informasjon om når kvalifiseringsstevne er, men vi prøver og innhente mer informasjon. Øvelsene som er i YOG er 3 meter og 10 meter. Pluss da en Team Event som settes sammen der nede hvor vi tok Gull forrige YOG. Jeg ønsker en tilbakemelding på klubber som har utøvere som satser mot YOG 2018 slik at vi kan starte kartlegging av disse. Mer informasjon vil bli sendt ut til de klubbene som melder inn kandidater. Svarfrist for å komme med i vurderingsgruppen er 26.06.2017.
Kriterier for uttak til kvalifiseringsstevne til YOG : 1.         Utøvere med landslagskontrakt.

 1. Dersom flere utøvere har landslagskontrakt på den aktuelle høyden er det utifra            hvem som er best av utøverne. 3.         Har vi ikke utøvere med landslagskontrakt vil det bli tatt en vurdering på de ulike             kravene vi har for landslagskontrakt.

 

 

EM junior AdO

 

Laget pr. d.d. Helle Tuxen – Randabergstuperne Julie Thorsen – Bergen Stupeklubb Caroline Kupka – Bergen Stupeklubb Leder : Eirik Valheim – Landslagsapperatet
Vi vil i løpet av få dager ta ut trenerne og evt. Utøvere. Liten justering kan også skje dagene i forkant av precampen. Informasjon som er relevant om EM jr. vil bli sendt klubber som har deltagere på laget.

 

 

Annet

 

 • Egenandel for 7 nasjoners er blitt sendt ut.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Roy Terje Prøis Nygaard

Landslagssjef stup

Norges Svømmeforbund

Junior landslaget 2018.

 09.06.2017

Til alle klubber med junior utøvere som er fylt 13 år i løpet av 2018. I 2017/ 2018 har vi følgende junior aktiviteteter (noe kun for A/B utøvere)

2017

 

Landslagssamling 13. – 15. oktober

Nordisk mesterskap for junior i Jønkøping 08. – 10. desember

 

2018
YOG 01.-12.10.2018 VM JUNIOR TBA

Landslagssamling januar. TBA
7 nasjoners samling i Kristiansand TBA
7 nasjoners i Kristiansand mars TBA
Dresden TBA
Landslagssamling mai. TBA
EM junior juni/juli TBA
Landslagssamling  september TBA
Landslagssamling oktober TBA
Nordiskleir desember TBA
Nordisk junior mesterskap desember TBA

 

Nordisk mesterskap 2017 08.10.12

 

Etter avtale med nordiske svømmeforbund vil vi prøve å sende fullt lagt til Jønkøping. Det er de som har landslagskontrakt som har første prioritert og deretter de som har klart poengkravene. Resterende plasser vil bli fordelt til andre utøvere som vi tidligere har gjort. Uttaket vil bli gjort etter Diving Lund. Der vi har utøvere som er 100% klart best kan vi ta et uttak allerede etter NM junior.

 

UOL 2018

01.10 – 12.10 Buenos Aires. Eget skriv er sendt ut for dette og det ligger på hjemmesiden (infobrevmai). Husk svarfrist.

 

VM junior. Vet pr. dags dato ikke hvor eller når.

I 2016 var tidsperioden november/desember, men dette var nok pga. Mexico trakk seg som arrangør sent. September i 2012, oktober i 2014. I og med at UOL arrangeres i oktober så er det vanskelig å «spå» hvor og når de setter det opp.

 

Første steg for å komme seg dit er og oppnå poengkravene i foretrukket rekkefølge :

 1. EM junior
 2. Dresden
 3. 7 nasjoners
 4. Senet Diving Cup, Bergen Open, Amsterdam Diving Cup,
 5. Gamma Cup, Kroatian Diving Cup, Madrid Diving, Graz

 

EM junior. Vet pr. dags dato ikke hvor eller når, men antar juni/juli.

 

Første steg for å komme seg dit er og oppnå poengkravene i foretrukket rekkefølge :

 1. Dresden
 2. 7 nasjoners
 3. Senet Diving Cup, Bergen Open, Amsterdam Diving Cup,
 4. Gamma Cup, Kroatian Diving Cup, Madrid Diving, Graz

 

Dresden

 

Utøvere som har klart poengkravet for landslaget ihh instruks og krav.

Vi håper og få satt stevnet på budsjettet igjen slik at vi får mulighet til å bidra noe for deltagerne. Man må allikevel påregne at utgifter i forbindelse med Dresden må dekkes i sin helhet av deltagerne.
7 nasjoners

 

Vi kommer til å stille fult lag. Utøvere som klarer krav ihh poengkravene har første rett.

Det vil bli egenandel for alle utøvere, men være ulik for de som har klart kravet og de som ikke har klart poengkraven. I forkant av 7 nasjoners jobber vi med en samling for laget i Kristiansand. Denne vil nok være oppmøte torsdag med lagmøte og trening påfølgende dag. 7 nasjoners arrangeres lørdag og søndag.

 

Samlinger

 

Vi håper det blir satt opp flere OLT samlinger iløpet av 2017/2018. Utøvere som har oppnådd poengkrav og som leverer treningsdagbøker få tilbud om å delta på disse. Alle utgifter man måtte ha i forbindelse med OLT samlingene må dekkes i sin helhet av klubb/utøver. Vi har opplevd veldig kort tidsfrister på invitasjonen fra OLT og det er bare å beklage, men noe vi foreløpig må leve med.

Landslagssamlingene. Vi vil i løpet av høsten sette opp datoer for samlinger slik at man har god tid til planlegging. Man kan allikevel ikke sikre oss 100% mot endringer slik som skjedde i 2016 da den ene planlagte samlingen ble avlyst grunnet dobbel booking av AdO. Landslagsapperatet vil gjøre sitt ytterste for at man unngår avlysninger.

Landslagssamlingene vil foregå i AdO. Egenandeler for tilreisende er transport fra hjemsted til AdO arene og tilbake til hjemsted samt kroner 400,- Egenandel for ikke reisende er kroner 1 000,-.

Alle utøvere som har EM/VM junior som mål SKAL møte og delta på samlingene dersom man ikke har gjort avtale med landslagssjefen.

 

Fysiske tester.

Landslaget vil i løpet august – oktober sende våre Fysioterapeuter til Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen for å gjennomføre fysiske tester dersom dette er ønskelig. Man kan delta på dem alle. En henvendelse er allerede gått til Bærum/Oslo/Horten/Spinn om en dato i August. Dersom man får ordnet lokaler og et tidspunkt vil dette bli første test dag.

Så håper vi at Kristiansand og Stavanger blir i september og Bergen blir i oktober. På disse testdagene vil det både være junior og senior utøvere. Klubbene oppfordres til å sende utøvere som har muligheter for å klare poengkravene i løpet av 2017/2018.

Opplegg.

For klubber som har utøvere som ønsker deltagelse i Em og VM junior skal planene for utøveren frem til 31.12.2018 leveres innen 01.09.2017. Man skal allikevel kunne justere disse planene når datoer for de ulike konkurransene i 2018 begynner og «tikke inn». I planene kan man ta utgangspunkt i datoer 2017. Undertegnede vil sende ut datoer fortløpene når de kommer slik at planverket kan være mest mulig oppdatert i en hver anledning. Planverk skal inneholde

* hvilke stevner man skal/planlegger om å delta på.

* hvilke stup man skal ha med i programmet i EM junior og VM junior

* når evt. Nye stup skal være på plass og hvilken periode trener man på dette nye stupet.

* Evt. Perioder hvor man har alternativ trening som feks styrke.
Treningsdagbøker Arbeidet med å få dette på APP og inn under OLT vil snart ta seg til. Vi håper å ha dette på plass innen i år.

 

Generelt.

Som junior utøver som skal til VM/EM forventes det at man

 1. Fører og leverer treningsdagbøker hver måned og at disse sendes inn innen 05. hver måned til landslagssjefstup@gmail.com
 2. At man trener ihh krav om timer
 3. Synkron par skal trene synkronstup minimum 4 timer i uken.
 4. At man har fått «karakteren» godkjent på de fysiske testene.
 5. At man møter og deltar på samlingene man blir innkalt til.
 6. At man følger instruksen for landslaget.

 

Er det noe som er uklart så ta kontakt på landslagssjefstup@gmail.com eller på

telefon 913 87 667.

 

Med vennlig hilsen

Roy Terje Nygaard
Landslagssjef Stup
Norges Svømmeforbund

Senior landslaget 2018.           

 

09.06.2017
Til alle klubber med senior utøvere og junior utøvere med senior landslagskvaliteter. I 2017/2018 frem til EM Senior har vi følgende senior aktiviteter :
Landslagssamling 13. – 15. oktober

Fina Grand Prix – Malaysia 26. – 29. oktober
Fina Grand Prix – Singapore 02. – 05. november
Fina Grand Prix – Australia 09. – 12. november Nordisk mesterskap for senior i Jønkøping 08. – 10. desember

I 2018 før EM senior regner vi med at det arrangers FGP de vanlige stedene

Før vi får terminlisten så er det Rostock som pleier å være det første som arrangeres allerede i februar.

Høyst sannsynlig så arrangeres det i Canada i April,  Madrid og Puerto Rico i Mai og Bolzano i Juni. EM senior arrangeres i Edinburgh i 2018 rundt 02. – 12. august.

 

Første steg for å komme seg dit er og oppnå poengkravene i foretrukket rekkefølge :

 1. Fina Grand Prix,
 2. Senet Diving Cup, Amsterdam Diving Cup, Bergen Open. BigTen, NCAA finalen.

 

Fina Grand Prix

De utøverne som ønsker å delta i Fina Grand Prix stevner bes om å sende en søknad innen 01.08.2017 slik at man evt. kan få fordelt plassene og stevnene.

 

For å stupe i Fina Grand Prix må man ha klart landslagskravet.

Rostock = Diving Lund; Nordisk, Big Ten, NCAA
Canada = Diving Lund, Nordisk, Senet Diving Cup, Big Ten og NCAA Finalen
Madrid = Diving Lund, Nordisk, Senet Diving Cup & Gamma Cup
Puerto Rico = Diving Lund, Nordisk, Senet Diving Cup, Gamma Cup, NCAA finalen, BigTen & NM senior                         (* dersom det er dommer evaluering)
Bolzano = Nordisk, Senet Diving Cup, Gamma Cup, NM senior*, Amsterdam Diving Cup, NCAA finalen, Big Ten & Bergen Open.

Dersom noen av FGP blir flyttet på så vil det være aktuelt at andre stevner også fungere som kvalik. Feks Puerto Rico hvis det blir senere så kan kanskje Bergen Open bli aktuelt.

Alle utgifter til utøvere, trenere og dommere i forbindelse med Fina Grand Prix må klubbene selv sørge for.

 

Nordisk mesterskap 2017

 

Plassene vil i utgangspunktet gis til senior utøvere der vi har senior utøvere som har klart poengkravet. Ved ledige plasser vil disse tildeles junior utøvere. Uttaket er etter Diving Lund. Mulig vi gjør som i fjor og ber om at StU setter opp en kvalik konkurranse for synkron øvelsene. Dette kommer jeg tilbake til i løpet av august.

 

Samlinger

 

Vi håper det blir satt opp flere OLT samlinger iløpet av 2017/2018. Utøvere som leverer treningsdagbøker få tilbud om å delta på disse. Alle utgifter man måtte ha i forbindelse med OLT samlingene må dekkes i sin helhet av klubb/utøver. Vi har opplevd veldig kort tidsfrister på invitasjonen fra OLT og det er bare å beklage, men noe vi foreløpig må leve med. Landslagssamlingene. Vi vil i løpet av høsten sette opp datoer for samlinger slik at man har god tid til planlegging. Man kan allikevel ikke sikre oss 100% mot endringer slik som skjedde i 2016 da den ene planlagte samlingen ble avlyst grunnet dobbel booking av AdO. Landslagsapperatet vil gjøre sitt ytterste for at man unngår avlysninger.

Landslagssamlingene vil foregå i AdO. Egenandeler for tilreisende er transport fra hjemsted til AdO arene og tilbake til hjemsted samt kroner 400,- Egenandel for ikke reisende er kroner 1 000,-.

Alle utøvere som har EM senior som mål SKAL møte og delta på samlingene dersom man ikke har gjort avtale med landslagssjefen.

 

Fysiske tester.

Landslaget vil i løpet august – oktober sende våre Fysioterapeuter til Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen for å gjennomføre fysiske tester dersom dette er ønskelig. Man kan delta på dem alle. En henvendelse er allerede gått til Bærum/Oslo/Horten/Spinn om en dato i August. Dersom man får ordnet lokaler og et tidspunkt vil dette bli første test dag.

Så håper vi at Kristiansand og Stavanger blir i september og Bergen blir i oktober. På disse testdagene vil det både være junior og senior utøvere. Klubbene oppfordres til å sende utøvere som har muligheter for å klare poengkravene i løpet av 2017/2018.

  Opplegg.

 

For å kunne planlegge Fina Grand Prix stevnene og uttaksprossessen best mulig må vi ha planene for utøveren frem til 12. august 2018 innen 01.08.2017. Man skal allikevel kunne justere disse planene når datoer for de ulike konkurransene i 2018 begynner og «tikke inn». I planene kan man ta utgangspunkt i datoer 2017. Undertegnede vil sende ut datoer fortløpene når de kommer slik at planverket kan være mest mulig oppdatert i en hver anledning. Planverk skal inneholde

* hvilke stevner man skal/planlegger om å delta på.

* hvilke stup man skal ha med i programmet i EM senior

* når evt. Nye stup skal være på plass og hvilken periode trener man på dette nye stupet.

* Evt. Perioder hvor man har alternativ trening som feks styrke.
Treningsdagbøker Arbeidet med å få dette på APP og inn under OLT vil snart ta seg til. Vi håper å ha dette på plass innen i år.

 

Generelt.

 

Som senior utøver som skal til EM forventes det at man

 1. Fører og leverer treningsdagbøker hver måned og at disse sendes inn innen 05. hver måned til landslagssjefstup@gmail.com
 2. At man trener 80 timer i løpet av en måned.
 3. Synkron par skal trene synkronstup minimum 4 timer i uken.
 4. At man har fått «karakteren» godkjent på de fysiske testene.
 5. At man møter og deltar på samlingene man blir innkalt til.
 6. At man følger instruksen for landslaget.

 

Er det noe som er uklart så ta kontakt på landslagssjefstup@gmail.com eller på

telefon 913 87 667.

 

Med vennlig hilsen

Roy Terje Nygaard
Landslagssjef Stup
Norges Svømmeforbund

X