Norges Svømmeforbund
Postadresse:0840 Oslo
Telefon:2102 9000
Telefaks:2102 9671
Web-redaktør:Tor Arne Volden
post@svomming.no

Idrettsbutikken - Bestilling av merker og litteratur
Telefon:6295 0630
Telefaks: 6295 0611
idrettsbutikken@klubben.no

Merker og delmål svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser

08.01.10, Tore de Faveri (Sist oppdatert 13.10.15 - 08:26)

Svømmeopplæringen for personer med funksjonsnedsettelser bygger stort sett på de samme prinsippene som for funksjonsfriske. Imidlertid er det noen hensyn man må ta, som f.eks: asymmetrisk kroppsform og egenvekt, ufrivillige bevegelser, dårlige bevegelseserfaring, kommunikasjon osv.

Med bakgrunn i dette har Norges Svømmeforbund etablert egne delmål for Begynnermerkene for personer med funksjonsnedsettelser. En oversikt over disse vises under.

 

Vannmerket

Når elevene er trygge i vann, skal de kunne gjennomføre følgende ferdigheter:

1. Hodekontroll: Hoppe opp og ned på bunnen ("kenguruhopp") sammen med instruktør eller alene i minst 10sek.

2. Pusteteknikk: a) Instruktøren skal kunne sprute eleven i ansiktet i minst 15sek. uten at han/hun behøver å beskytte seg. b) Blåse en bordtennisball/"UFO" el.l. over bassenget, minst 10m.

3. Kroppsbevissthet: a) Gå på bunnen eller sykle/trå vannet med eller uten hjelp fra instruktøren, og samtidig frakte et svømmebrett, ball el.l. som ligger i vannflaten gjennom bevegelse med armene, uten å berøre gjenstanden. Gjenstanden må fraktes minst 5m. b) Henge i kanten alene.

4. Komme ut i og opp av bassenget ved hjelp av instruktøren: a) Komme ut i vannet ved å holde instruktøren på skuldrene -  hendene. Instruktøren fortsetter bevegelsen uti vannet ved å hoppe kenguruhopp med eleven. b) Instruktøren hjelper eleven til liggende på magen på kanten. Eleven aker seg inn på egenhånd.

 

 

Hvalmerket

Når elevene har lært å dykke skal de kunne gjennomføre ferdighetene som er listet under. I testøvelsene må de som ikke klarer å komme ned under vann, som følge av for stor oppdrift, få hjelp av instruktøren/assistenten til dette.

1. Vertikalrotasjon: Kunne reise seg i vannet med eller uten hjelp.

2. Lateralrotasjon: Kunne spinne rundt egen kropp med eller uten hjelp.

3. Kombinert rotasjon/hopp: Kunne sitte på kanten, hoppe uti og snu seg rundt på ryggen med eller uten hjelp.

4. Dykk: Kunne dykke ned til bunnen og eventuelt ta opp en gjenstand, med eller uten hjelp fra instruktøren.

5. Salto: Eleven hjelpes til å få fart framover på magen, og gjør en salto ved å trekke armene til siden og hodet inn mot brystet (det aksepteres at saltoen kan bli "skjev" på grunn av elevens asymmetri i kroppsform og egenvekt).


 


Skilpaddemerket

1. Flyte på magen: Flyte på magen så strak som mulig, eventuelt som sjøstjerne.

2. Flyte på ryggen: Flyte på ryggen så strak so mulig.

3. Trå vannet: Trå vannet i vertikal posisjon.

4. Vannhjulet: Trå vannet rundt i 360 grader sirkel 

Pingvinmerket

I disse testøvelsene må elever som ikke selv kan sparke fra i kanten få fart av instruktøren.

1. Gli på magen: Gli på magen så strak som mulig med fraspark i veggen eller ved hjelp av instruktøren.

2. Gli på ryggen: Gli på ryggen så strak som mulig eventuelt ved hjelp av instruktøren ("turbulent glidning").

3. Gli med rotasjon fra mave til rygg: Eleven skal stupe uti fra kanten, snu seg over på rygg (kombinert rotasjon), gli så strak som mulig med dreining fra rygg til mage, puste ut og drei tilbake til ryggliggende.

4. Stup: Sittende eller stående stup fra kant ellers startpall. Eleven skal gli med rotasjon fra mage til rygg.


 

Selungenmerket

1. Sculling: Ligg på ryggen og utfør ulike scullingbevegelser. Roter til magen og utfør ulike scullingbevegelser, eller crawl benspark.

2. Crawl - rygg: Eleven skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol. Eleven skal gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten, starte crawlsvømming med pust ca 10m og rotere på ryggen og svømme vekselsvømming på ryggen ca 10m. Hvis eleven ikke kan svømme vekselsvømming skal eleven svømme med "ti på to-tak".

Elever som ikke kan svømme crawl skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol. Eleven skal gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten, og rotere til ryggen og svømme vekselsvømming på ryggen ca 10m. Hvis eleven ikke kan svømme vekselsvømming skal eleven svømme med "ti på to-tak".

3. Bryst: Eleven skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol, og gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten. Deretter skal eleven svømme 10m brystsvømming med rytmisk pusting.

 

PrintSkriv ut    Open PDFÅpne PDF    EmailTips en venn
[Tilbake]