go up

Forbundsstyret

På Svømmetinget i Bergen 23. april 2016 ble følgende personer valgt som Forbundsstyre i Norges Svømmeforbund for perioden 2016-2019:

 

President
Cato Bratbakk, Lambertseter Svømmeklubb
cato@medley.no – mobil 9481 8169

Visepresident
Inger Grødem Haraldsen, Pingvin Stupklubb
ingh2010@hotmail.com – mobil 9758 3726

Styremedlem
Rune Lilledahl, Haugesund Svømmeklubb
rli@umoealu.com – mobil 9581 6415

Styremedlem
Hanne-Karine Holstad, Sørreisa Svømmeklubb
hanne-karine.Holstad@avinor.no – mobil 9577 5638

Styremedlem
Kristian Arnesen, Bergens Svømme Club
krisarn@me.com – mobil 9242 1163

Varamedlem
Lars Erik Dæhli, Hamar IL svømmegruppe

Varamedlem
Linda Myrset, IL Norodd svømmegruppe

 

Se vedlegg for nærmere presentasjon av Forbundsstyret.

X