go up

Utviklingsklubb

NSF ønsker å prioritere og følge opp noen få utvalgte klubber per år, som blir en form for satsningsklubb «innen klubbutvikling». Målet er at klubben skal bli enda mer aktiv og velfungerende. Tilbudet er gratis, men stiller krav til engasjement og tilstedeværelse fra klubbens ledelse.

Målgruppe: Klubber med 200-700 medlemmer med å ønske om å bli en mer aktiv og velfungerende klubb. Klubben kan være innen stup, svømming, vannpolo eller synkron.

 

Aktive og velfungerende klubber

I aktive og velfungerende klubber er klubber som holder seg oppdatert på hva som skjer i norsk svømming, norsk idrett og samfunnet for øvrig. Klubben er en trygg samfunnsaktør som ledes med forståelse og kompetanse til å møte utfordringer gjennom human og verdibasert ledelse. Klubben har god arbeidsfordeling og tydelige avklarte roller. Arbeidet utføres på en positiv, effektiv og målrettet måte med hjelp av gode vertkøyer og strategiske planer.

 

Inkludert i ”Utviklingsklubb”

Totalt: 10-25 timer utviklingsorienterte prosesser med mål om å løfte klubben ett eller flere nivåer i forhold til å bli en enda mer velfungerende klubb: 

  • Styret skal gjennomføre Anerkjennelsesprogrammet – gjennomgås med veiledning av NSF
  • Klubbkveld: Analyse og kartlegging av klubbens status og ønske situasjon – gjennomføres i januar
  • Lage plan for klubbutvikling – januar
  • Styrearbeid i praksis (kurs) – i løpet av våren
  • Utvikle/evaluere klubbhåndboka (beskrivelse av roller og oppgaver i klubben)
  • NSF dekker 2 deltakere på forum klubbledelse eller lederkurs på Kompetansehelga (ca april) 
  • 1-2 Norges svømmeskolebesøk/stupskole/minipolo/synkronskole
  • Utarbeide klubbens virksomhetsplan i løpet av høsten, frem mot årsmøtet
  • Evaluering av utviklingsprosessen, og utarbeide handlingsplan for veien videre 

Pakka har en verdi på 15-25.000 kr.

 

Kriterier

Klubben har kapasitet og ressurser til å tenke utvikling. For et best mulig utbytte av prosessen er det avgjørende at klubben prioriterer prosessen. Det må være besluttet i styret at klubben ønsker å være en utviklingsklubb.

Klubben plikter å skaffe til veie egnede lokaler for kursgjennomføringen, samt stille med utstyr (prosjektor, flipover etc) og bevertning.

 

Søknad

Søknaden skal skrives i Word-format, og skal inneholde:

– Bakgrunnsinformasjon om klubben

– Kort om klubbens status i dag

– Kort om klubbens utvikling de siste 5 år

– Hvorfor ønsker klubben å bli ”Utviklingsklubb”? (motivasjon og behov)

– Kontaktinformasjon 

Ved flere søkende klubber er søknad gjeldende. Det blir lagt vekt på ønske og behov hos klubben.SSClogo2010

Søknadsfrist for 2017 er 1.desember.

 

Utviklingsklubb for 2016 er Stavanger Svømme Club.

 

Ta gjerne kontakt for en uformell prat om hvilke muligheter som finnes.

Kontaktperson; Kari Leer Backe-Hansen, kari@svomming.no 

X