go up

Oppstartsstøtte ny gren

Ønsker dere å utvide aktivitetstilbudet med stup, synkronsvømming, Open Water eller vannpolo?

Slik at enda flere barn og ungdom kan oppleve glede og mestring i vann?

 

Vi kan hjelpe dere i gang!

Klubben kan søke om midler eller støtte til dette fra Norges Svømmeforbund.

Støtten går til klubber som skal starte med ny gren for barn og ungdom (6-19år). Det må være faste treninger og klubben må ha vedtatt oppstart i styret.

Det er kun klubber som har startet opp ny aktivitet i 2017 eller har planer om å starte opp ny aktivitet i 2017 som kan søke.

Hva kan klubben søke om støtte til?

  • Støtte til utdanning (instruktørkurs eller Trener 1 kurs)
  • Støtte til utstyr (maks sum 4000kr)
  • Et eget grenoppstartsbesøk med veileder

 

Spørsmål?

Ta kontakt med utviklingskonsulent Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

Støtte til utdanning:

Klubben kan søke om støtte til deltakeravgift for inntil 4000kr på Trener 1 kurs eller Instruktørkurs.

Klubben kan sende en eller to personer på kurs, men det dekkes kun inntil 4000kr totalt.

Les mer om Trener 1 utdanning her.

Les mer om instruktørutdanning her.

Instruktørkurs i Minipolo, synkron og stup er under utvikling, og vil bli arrangert for første gang i løpet av 2017.

 

Støtte til utstyr:

Klubben kan søke om midler til utstyr som er nødvendig for å starte opp grenen. Det støttes inntil kr. 4000,-

Vannpolo: Mål, hetter, baller og nett til å henge i hallen, eller Minipolopakke.

Synkron: Musikkanlegg, landtreningsutstyr (matter).

Stup: Landtreningsutstyr (matter, tjukkas) eller portable 1m brett.

Open Water: Våtdrakter (til barn og ungdom) til utlån i klubb.

NB! Noe av dette utstyret blir også støttet av spillemidler (målbur vannpolo, musikkanlegg synkronsvømming, portable 1m i stup). Da vil grenoppstartsøtten være på maks 1/3 av prisen. Spillemidler vil dekke 1/3 og klubben må dekke resten selv. Les mer om spillemidler til utstyr her.

Grenoppstartsbesøk i Minipolo:

Per i dag finnes dette kun for Minipolo (vannpolo for barn). Klubben får et gratis besøk av veileder som har en dag/kveld hos klubben hvor hun/han forteller om Minipolo, samt har noe enkel undervisning i Minipolo i basseng. Det vil etter hvert også finnes grenoppstartsbesøk i stup og synkron.

Søknad:

Fyll inn søknadsskjema

 

Klubben må ha klart dette før søknaden sendes inn:

  • Info om klubb og kontaktperson
  • Hva de søkes om og hvilken gren klubben starter opp
  • Beskrivelse av aktiviteten som startes opp
  • Kort beskrivelse av klubbens økonomi

Det er kun klubber som har startet opp ny aktivitet i 2017 eller har planer om å starte opp ny aktivitet i 2017 som kan søke.

Klubben vil få tilbakemelding på hvilken sum som innvilges i løpet av noen uker.

Midlene til utdanning vil utbetales etter kurset, når personene har fått godkjent deltagelsen, evt. at kursavgift ikke belastes klubben (Trener 1).

Midlene til utstyr vil utbetales når kvittering for kjøpt utstyr er sendt inn.

Klubben vil bli fulgt opp av NSF i etterkant av søknad og utbetaling, for å hjelpe klubb til å komme ordentlig igang med tilbudet.

Det er en pott for oppstartsmidler for 2017. Når denne er tom, er det ikke lenger mulig å søke om midler for i år.

X