go up

Synkronpartnere. Fotograf Paul-Joachim-Thorsen

Ønsker din klubb å starte opp med ny gren?

Er det interesse for utvidet aktivitetstilbud i din klubb? Det finnes mange mulige aktiviteter i Norges Svømmeforbund. Vi har fem ulike grener, i tillegg til breddeaktivitet og voksenaktivitet.

Vannpolo, synkronsvømming, stup, svømming og Open Water er de fem grenene klubben kan tilby aktivitet i. I tillegg kan klubber få tips til å starte opp nye aktiviteter for bredde og voksne.

Viktige tiltak som må være på plass for å starte opp ny gren:

  • Det må være grobunn og interesse for oppbygging av et langsiktig aktivitetstilbud, det vil si en klubb som vil organisere aktiviteten i flere år fremover.
  • Det bør være forankret i klubbens styre rundt det å bygge opp et nytt aktivitetstilbud
  • Kompetanse blant trenere/instruktører er sentralt. Rekruttering av deltakere til et instruktørkurs bør stå tidlig på tiltakslisten.
  • Hvordan er tilgangen på basseng? Vil det nye aktivitetstilbudet få konsekvenser for bassengtilgang for eksisterende aktiviteter?
  • Hvordan skal klubben organiseres? Som en gren i en eksisterende klubb, eller lage en ny klubb?

 

Oppstartsstøtte ny gren i klubb

For oppstart av stup, vannpolo, synkron eller Open Water kan klubben søke om oppstartsstøtte.

Les mer om dette på denne siden.

 

Ønsker din klubb å starte med svømmeopplæring og svømmeaktivtet/trening?

Norges SvømmeskoleNorgesSvommeskole_webversj

Det anbefales at Norges Svømmeskole er grunnpilaren for en klubbs tilbud til svømmeopplæring.

Les mer om Norges Svømmeskole.

Se også under fanen Aktiviteter for tips til bredde, mosjons og voksenaktivitet i svømming.

Kontakt

For mer informasjon om Norges Svømmeskole, ta kontakt med Utviklingskonsuletn i NSF, Jan Kjensli, jan@svomming.no

Har din klubb stupetårn eller stupebrett? Er det interesse for å starte opp med stup?

NSF kan bistå klubben med verktøyer og oppstarthjelp.Norges-Stupskole-PNG-Original

 

Norges Stupskole

Norges Stupskole er opplæringsnivåene i stup. Alle klubber med stup bør tilby Norges Stupskole. Der er derfor lurt å begynne med Norges Stupskole når klubben skal start  opp med stup.

Les mer her om Norges Stupskole.

 

Oppstartsstøtte ny gren

Klubben kan søke om støtte til tiltak rundt oppstart av stup. Les mer her.

 

Kontakt

Ta kontakt med Uviklingskonsulent i NSF, Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

Ønsker din klubb å begynne med synkronsvømming?Logo-Original

NSF kan tilby verktøyer og oppstartshjelp til klubbene.

Norges Synkronskole

Alle klubber med synkronaktivitet bør tilby Norges Synkronskole. Dette er opplæringsnivåene i synkronsvømming.

Les mer om Norges Synkronskole.

 

Oppstartsstøtte ny gren

Klubben kan søke om støtte til tiltak rundt oppstart av synkron. Les mer her.

 

Kontakt

Ta kontakt med Utviklingskonsulent i NSF, Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

Ønsker din klubb å tilby dine medlemmer en alternativ aktivitet eller et supplement til svømmetreningen? Norges Svømmeforbund kan hjelpe deg til å benytte øvelse med ball, generelle ballaktiviteter, eller å starte opp vannpoloaktivitet som et alternativMinipolo-Liten-Farge (2) til annen klubbaktivitet i vannet!

Minipolo

Minipolo er enklere vannpolo for barn mellom 8-12 år. Alle klubber som ønsker å begynne med vannpolo bør tilby minipolo.

Les mer om minipolo.

 

Oppstartsstøtte ny gren

Klubben kan søke om støtte til tiltak rundt oppstart av vannpolo. Les mer her.

 

Kontakt

Ta kontakt med NSFs Utviklingskonsulent, Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

Ønsker deres klubb å komme igang med Open Water aktivitet? Open Water er en voksende idrett og blir bare mer og mer populært. For mange klubber er det enkelt å komme igang med forskjellige kurs og klubbaktiviteter her. Det å arrangere et Open Water arrangement er det også mulig å få hjelp til.

Wet Card kursWetcard-Original

Wet Card kurs er et ferdighetsmerke i Open Water svømming, og man lærer grunnleggende Open Water svømmeteknikk og det er mye fokus på sikkerhet.

Les mer om Wet Card kurs.

Les også om tips til Open Water svømming og klubbaktiviteter som klubben kan begynne med.

 

Oppstartsstøtte ny gren

Klubben kan søke om støtte til tiltak rundt oppstart av Open Water til barn og ungdom. Les mer her.

 

Kontakt

For mer informasjon om Open Water aktivitet, ta kontakt med Utviklingskonsulent i NSF, Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no.

Ønsker din klubb å begynne med masterstrening og aktivitet?

Masters kan organiseres på to måter:NSF pensjonist mann

1. Som egen klubb (med styre)

Da må klubben gjennom vanlig prosedyrer som stiftelsesmøte, medlemskap i NSF og NIF etc. Les mer under starte ny klubb.

2. Som gruppe

Idrettslaget/Klubben kan starte mastersgruppe når som helst, så lenge det finnes interesse. Tilbudet må være forankret i klubbens styre.

 

Kontakt Mastersutvalget for mer informasjon om oppstart mastersgruppe i din klubb.

Norges Svømmeforbund ønsker at klubber skal ha et tilbud til alle, uansett ambisjonsnivå og alder.

Derfor har vi ulike aktivitetprosjekter som klubber han begynne med. Trykk på linkene under for å komme til sidene som forteller mer om våre andre aktiviteter.

X