go up

Samordnet rapportering

Idrettsregistreringen har tidligere vært gjennomført i januar måned.

Fra og med 2016 er idrettsregistreringen en del av samordnet rapportering – og den skal gjennomføres i april måned.

Vi understreker at alle tall man skal rapportere skal være pr 31.desember året før.

Les mer på NIF sine sider om samordnet rapportering.

enklere_idrettslag_nyhet612

Samordnet søknad og rapportering – inkl. idrettsregistrering – er åpen for klubbene i april måned.
NSF gjør oppmerksom på at tryggivann vil kommunisere med idrettens database ved neste års registrering.

De klubbene som har brukt NIF sin KlubbAdmin som medlemsregister i 2015 kan allerede i år sette inn medlemstall (for særidrettsklubber) og tall for aktive medlemmer ved å trykke på «Hent medlemmer»/»Hent aktive medlemmer». Dette kan altså de som bruker tryggivann gjøre ved neste års registrering.

Alle klubber fikk mail fra NIF den 2.april med informasjon om registreringen. Se mailen her.  All registrering skjer inne på KlubbAdmin.
Problemer med pålogging? Kontakt NIF sin klubbsupport på tlf . 03615.


Samordnet søknad og rapportering – hva skal rapporteres

  • Aktive medlemmer pr 31.12.2015
  • Rapportering til NIF og særforbund (egne spørsmål fra NSF)
  • Oppdatere organisasjonsdata
  • Oppdatere styre og ledelse

Særidrettsklubber skal i tillegg rapportere følgende:
Medlemstall pr. 31.12.2015
Laste opp signert årsmøteprotokoll
Rapportere brutto driftskostnader 2015 (for å få momskompensasjon)

Ved spørsmål ta kontakt med Tor Arne Volden i NSF: tor.arne@svomming.no

X